Przedsiębiorstwo Robót Górniczo - Wiertniczych LUBIN Spółka z o.o.
ul. Wójta Henryka 45, 59-300 Lubin
tel. +48 076-8478676, +48 076-8478672
fax +48 076-8478679
Wykonujemy przewierty poziome pod różnymi obiektami jak: nasypy kolejowe,drogi,budynki itp. urządzeniem HWP-80.
Wiercone otwory są równolegle zabezpieczane rurami osłonowymi.
Wykonywanie przewiertów w/w wiertnicą może odbywać się w gruntach kat. I-IV, jak również w lokalnych przewarstwieniach skalnych, przy uzyciu specjalcych głowic skrawających.
Wiertnica wsółpracuje z agregatem hydraulicznym-prądotwórczym.
Średnice wierconych otworów/długości uzyskiwanego przewiertu.
Ø200 mm + 50m
Ø300 mm + 50m
Ø400 mm + 45m
Ø600 mm + 40m
Ø800 mm + 30m
przewiert pod drogą
Przewierty
Lubin,dnia