Przedsiębiorstwo Robót Górniczo - Wiertniczych LUBIN Spółka z o.o.
ul. Wójta Henryka 45, 59-300 Lubin
tel. +48 076-8478676, +48 076-8478672
fax +48 076-8478679
Kilka słów o nas
W wyniku rozwoju przemysłu miedziowego powstało szereg zakładów wchodzących w skład powołanego w 1961 roku Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi w Lubinie.
W tym czasie nastąpiło duże zapotrzebowanie na specjalistyczne roboty wiertnicze w związku z rozpoznawaniem górotworu.
Rodowód nasz sięga tego okresu poprzez tworzone oddziały wiertnicze w jednym z zakładów inwestycyjnych K.G.H.M.
Nowa sytuacja ekonomiczna jaka powstała w kraju wpłyneła na wyzwolenie inicjatyw pracowniczych, w wyniku której z dniem 1 luty 1994 utworzono Przesiębiorstwo Robót Górniczo-Wiertniczych Lubin spólka z o.o. z siedzibą w Lubinie.
Zdobyte doświadczenie i umiejętności kadry technicznej, załogi oraz posiadanie specjalistycznego sprzętu i własnej bazy, pozwoliło na wykonawstwo szeregu przedsięwzięć w Legnicko Głogowskim Okręgu Miedziowym i na terenie całego kraju.
Z tą ofertą wychodzimy do Państwa gwarantując wysoką jakość wykonawstwa, rzetelność i fachowość.

OZNACZENIE SĄDU REJSETROWEGO I NUMER , POD KTÓRYM SPÓŁKA JEST ZAREJSTROWANA:

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000060526

Zarząd fimy:
Georgios Dumas   Prezes Zarządu
Kazimierz Rot   Członek Zarządu
Stanisław Stanisławski   Członek Zarządu
Ryszard Wolański   Członek Zarządu

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:

82.200 PLN


KAPITAŁ ZAKŁADOWY WPŁACONY:

82.200 PLN
Zarząd Firmy
Warsztaty remontowe
Lubin,dnia