Przedsiębiorstwo Robót Górniczo - Wiertniczych LUBIN Spółka z o.o.
ul. Wójta Henryka 45, 59-300 Lubin
tel. +48 076-8478676, +48 076-8478672
fax +48 076-8478679
Mikropale iniekcyjne należą do grupy pali małośrednicowych (do 250,0 mm). Ze wzgledu na ich małą średnicę nośność ich zależy od nośności pobocznicy. Wykonywane mogą być we wszystkich typach gruntów, oraz skałach pod róznymi kątami.
Długość mikropali może być do 30,0 m w zależności od warunków gruntowych. Charakteryzują się znacznym udźwigiem, co uzyskuje się przez podawanie pod ciśnieniem zaczynu cementowego lub innych środków chemicznych w trakcie ich formowania.
Ze względu na ich zbrojenie mogą pracować jako rodzaj kotwi, przyjmując siły wciskające i wyciągające. Zbrojenie mikropali stanowią rury stalowe lub pręty pojedyńcze, lub też zespolone.
Dla powiązania mikropala z gruntem wykonuje się iniekcję cementową lub chemiczną.
Mikropale iniekcyjne mogą przenosić obciążenia od 10 ton do 100 ton w zależności od ich długości, zbrojenia i rodzaju gruntu.
Mikropale wykonaliśmy na obiektach:
-Elektrownia "Szczecin"
-Wiadukt kolejowy w Legnicy, DODP Wrocław
-Wzmocnienie posadowienia budynku rozdzielni w Elblągu.
i inne

poletko doświadczalne - formowanie Mikropali
Mikropale iniekcyjne
Lubin,dnia