Przedsiębiorstwo Robót Górniczo - Wiertniczych LUBIN Spółka z o.o.
ul. Wójta Henryka 45, 59-300 Lubin
tel. +48 076-8478676, +48 076-8478672
fax +48 076-8478679
W celu wzmocnienia posadowienia budowli istniejących lub projektowanych, jak również zahamowania zjawiska płynięcia skarp, wykonujemy pale żelbetowe o średnicy do Ø 600,00 mm z możliwością dodatkowego wzmocnienia gruntu pod stopą pala, popzez ciśnieniowe podanie zaczynu cementowego betonu.
Jest to metoda wykonywania pali bezudarowo.
Prace tego typu prowadzono na wzgórzu w Grodowcu dla zahamowania płynięcia skarpy na której stoi XVI-wieczny kościół.
Na powierzchni około 400,0 m2 wykonaliśmy 40 pali o średniej głębokości 15,0 m i średnicy
Ø 600mm.
W Elektrowni "Dolna Odra" wykonano pale dla wzmocnienia posadowienia budowli.
Ponadto wykonujemy prace z zakresu spinania ścian obiektów przemysłowych i zabytkowych, ściągami stalowymi posadawianymi w otworach wierconych w ścianach na różnych wysokościach.
Prace tego typu zastosowano przy remontach:
-Kościół w Iwinach
-Kościół w Szklarach Górnych
-Kościół w Jędrzychowie
-Kościół w SobinieMikropale Iniekcyjne >>
formowanie pali skarpa Kościół w Grodowcu
Pale żelbetowe
Lubin,dnia