Przedsiębiorstwo Robót Górniczo - Wiertniczych LUBIN Spółka z o.o.
ul. Wójta Henryka 45, 59-300 Lubin
tel. +48 076-8478676, +48 076-8478672
fax +48 076-8478679
Stosujemy iniekcyjne metody wzmacniania i uszczelniania gruntu pod Fundamentami istniejących obiektów bedących w ruchu lub projektowanych.
Roboty wykonujemy bez wykopów, metodą wiertniczą, przewiercając fundamenty żelbetowe do średnicy 350,0 mm do głębokości zależnej od potrzeb. Iniekty są wtłaczane do gruntu pod ciśnieniem za pomocą posadowionych w otworach perforowanych rur iniekcyjnych.
Wprowadzone media wiążą ze sobą luźne cząstki gruntu powodując efekt zeskalenia i uszczelnienia.
Stosujemy będące wynikiem własnych prac badawczo-rozwojowych nowoczesne technologie z wykorzystaniem własnych rozwiązań. Prace wykonujemy przy pomocy lekkiego sprzętu wiertniczego, z powierzchni terenu, piwnic, lub innych pomieszczeń podziemnych. Wymienioną technologię zastosowaliśmy w celu wzmocnienia podłoża osiadających budynków, budowli i obiektów zabytkowych.
-Elektrownia "Kozienice"
-Elektrownia "Ostrołęka"
-Elektrownia "Dolna Odra"
-Elektrownia "Szczecin"
-Elektrociepłownia "Gdynia"
-Pirs paliwowy w Porcie Północnym w Gdańsku, gdzie uszczelniono kesony
-Wiadukt kolejowy-DODP Wrocław
-Kościół zabytkowy w Iwinach
-Uszczelnienie tunelu w Unisławiu
-Most drogowy przez rzekę Barycz w ciągu drogi Nr 5, Wrocław-Poznań w km 49+350-DODP Wrocław.

Wzmacnianie gruntu za pomocą worków inekcyjnych Elektrownia "Kozienice"
Wzmacnianie i
uszczelnianie gruntów
Lubin,dnia